EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 2, Ukrep 1


Perspektive in analize


Ukrep spodbuja razvoj skupnih perspektiv in analiz, da bi se lotili skupnih vprašanj in predlagali skupne rešitve za prometne probleme. Ukrep namerava podpirati razlicne akterje mobilnosti z usmerjanjem njihove pozornosti na dolgorocna vprašanja, ki se nanašajo na trajnostni promet. Prometna evolucija, okoljske in prostorske zadeve, tehnicne uredbe ali izboljšane povezave so nekatera od vprašanj, ki se jim je mogoce posvetiti v okviru tega ukrepa.

 

 


Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

razvijati strategije in instrumente za trajnostne prometne sisteme, ki upoštevajo Alpsko konvencijo, ter oblikovati akcijski nacrt za implementacijo s posebnim ozirom na probleme alpskega prometa in okolja (tovorni promet, turisticni in prostocasni promet, raba tal in infrastruktura, širjenje mest, onesnaženje in hrup);
povecati znanje o možnostih modernih informacijskih tehnologij, njihovo uporabo in sprejemanje za vse socialne, delovne in kulturne skupine Obmocja Alp;
izboljšati dostopnost javnih servisov in institucij do modernih informacijskih tehnologij.

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund