EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 3, Ukrep 1


Narava in viri, še posebej voda


Ker so alpski ekosistemi zelo obcutljivi in istocasno edinstveni, zahtevajo skupne perspektive in strategije upravljanja. Ta ukrep spodbuja ohranjanje in valorizacijo naravnih virov, še zlasti vode.

 

 


Splošni cilji tega ukrepa so naslednij:

zmanjšati emisije polutantov v obcutljive ekosisteme, kot so gorski gozdovi in vsi viri pitne vode;
izogibati se nekontroliranemu izkorišcanju vodnih virov in spodbujati modro upravljanje na razlicnih podrocjih (proizvodnja energije, namakanje, pitna voda, itd.).

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund