EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 3, Ukrep 2


Dobro upravljanje pokrajine in kulturne dedišcine


Ta ukrep namerava s transnacionalnim sodelovanjem in ustvarjalnim nadaljnjim razvojem spodbujati dobro upravljanje z naravnimi in kulturnimi pokrajinami ter s kulturno dedišcino. V bistvu te vrednote nikoli niso staticne, temvec so podlaga socialnemu in gospodarskemu razvoju. Še posebej na obmocju Alp tvorijo bogat potencial za trajnostni turizem in tudi pomembno prispevajo k lokalni in regionalni identiteti. Modro upravljanje naravnih in kulturnih pokrajin kot tudi kulturne dedišcine kot potencialnih virov za trajnostni turizem je predmet dveh študij Evropske komisije o integriranem upravljanju kvalitete turisticnih destinacij.

 


Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

izboljšati povezanost, ohranjanje in upravljanje ekosistemov in tradicionalno izrabljanih pokrajin;
podpirati ohranjanje pokrajine ter uporabo tradicionalnih regionalnih proizvodov in njihovo izdelavo, da se zaustavi opušcanje zemlje;
zašcititi in izboljšati kulturno dedišcino z zbiranjem in izmenjavo informacij, podatkov in dokumentacije;
ohranjati in razvijati regionalno diverziteto kulturnih vrednot in spodbujati aktivno izmenjavo na razlicnih podrocjih kulturne dedišcine;
ohranjati in upravljati tipicne pokrajinske poteze, ki se nanašajo tako na naravno kot na kulturno dedišcino, npr. tradicionalna naselja in stavbe, historicne poti, trdnjave itd. ter izvajati Evropsko krajinsko konvencijo;

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund