EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioriteta 3, Ukrep 3


Sodelovanje na podrocju nevarnosti naravnih nesrec


Ta ukrep ima namen spodbujati transnacionalno sodelovanje, da bi dosegli skupno in jasno razumevanje pojava naravnih nesrec. Potemtakem morajo biti upoštevani raba tal in rastlinstva, vodni režim ter podnebne spremembe.

Vprašanja, ki se ukvarjajo s poplavami, bodo upoštevala rezultate in priporocila posameznih projektov v prejšnjem INTERREG II C programu.

 


Splošni cilji tega ukrepa so naslednji:

izogniti se poškodbam ljudi in naselij zaradi ekstremnih naravnih nesrec z novimi kombiniranimi strategijami in tehnicnimi rešitvami, napovedovanjem, kot tudi z ustvarjanjem blažilnih obmocij naravne dinamike;
okrepiti in ohraniti gorske gozdove in njihovo zašcitno funkcijo;
analizirati tveganja zaradi naravnih in/ali od cloveka povzrocenih nesrec, predlagati tehnicne instrumente in preventivne strategije za tveganja in izboljšati informacije za prebivalstvo Obmocja Alp o naravnih tveganjih.

< back

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund