EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Interreg III B, program za Območje Alp

Dobrodošli na uradni spletni strani programa za Območje Alp pobude EU INTERREG III B. Stran vam ponuja obširne in aktualne informacije o območju programa, programskih strukturah, vodenju projektov in sodelovanju ter zadnje novice o dejavnostih in dogodkih.

 

Partnerji iz štirih držav članic EU: Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije kot tudi iz dveh držav nečlanic: Lihtenštajna in Švice so vabljeni k sodelovanju v programu.

Inovativni projekti in omrežja, temelječa na transnacionalnem sodelovanju, bodo okrepili evropski duh na območju Alp.

 


Štirje glavni cilji programa za Območje Alp so:

Uveljaviti - Območje Alp kot močno območje v evropskem omrežju razvojnih območij. To zahteva razvoj skupnega razumevanja vloge Območja Alp v smislu trajnostnega prostorskega razvoja in aktivno spodbudo z izvajanjem različnih dejavnosti in ukrepov.
Snovanje in podpiranje pobud za trajnostni razvoj znotraj Območja Alp z upoštevanjem odnosov med osrednjim alpskim območjem in obrobjem Alp. Pri tem so zajete transnacionalne dejavnosti na različnih področjih in nivojih od celotne Skupnosti do občine. Posebna pozornost je namenjena najbolj pomembnim vprašanjem razvoja Alp.
Reševanje vprašanj dostopnosti in prometa s spodbujanjem trajnostnih vrst prometa in komunikacij.
Zaščita diverzitete naravne in kulturne dediščine, začita prebivalstva in infrastrukture pred naravnimi nesrečami z razvijanjem skupnih orodij, izmenjavo metod in informacij.

LATEST NEWS
14.12.09 17:12
No more news are posted on this website.
[more]

made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund