EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Območje programaclick to enlarge

INTERREG III je pobuda Skupnosti, ki ima namen vzpodbujati medregionalno sodelovanje v EU v obdobju 2000-2006. Financira jo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

 

Nova faza pobude INTERREG je namenjena krepitvi gospodarske in socialne kohezije na območju EU s spodbujanjem uravnoteženega razvoja celine s pomočjo čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Posebna pozornost je namenjena integraciji oddaljenih regij in regij, ki mejijo na države kandidatke.

 

Območje Alp kot pomembno transnacionalno evropsko območje sodelovanja obsega gorsko območje v geografskem smislu kot tudi sosednja hribovja in nižavja, manjši del sredozemskega obalnega območja, vključno z Jadranom, ter dele velikih rečnih dolin Donave, Pada, Adiže Rone in Rena.

 

Gorato osrednje območje je prostorsko neločljivo povezano z okoliškim predalpskim pasom, ki vsebuje nekatera od najbolj atraktivnih evropskih metropolitanskih območij.

 


Partnerji v programu


Program za Območje Alp v okviru Interrega III zajema celotne Zahodne, Vzhodne, Severne in Južne Alpe, vključno s predalpskimi hribovji, nižavji in bližnjimi obalnimi območji. V programu udeležene države članice in regije na nivoju SKTE II so:

 

Avstrija: (cela država) Vorarlberg, Tirolska, Salzburg, Koroška, Štajerska, Zgornja Avstrija, Spodnja Avstrija, Dunaj, Gradiščanska;

 

Francija: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace;

 

Nemčija: Zgornja Bavarska in Švabska (na Bavarskem), Tübingen in Freiburg (v Baden-Württembergu);

 

Italija: Lombardija, Furlanija-Julijska krajina, Veneto, avtonomna provinca Bolzano in Trento, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

 

Slovenija (cela država).

 

Da bi program pridobil dodano vrednost, države članice sodelujejo z naslednjimi državami nečlanicami, ki so polni partnerji v

programu:

 

Lihtenštajn (cela država);

 

Švica (cela država).


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund