EU Community Initiative
Alpine Space Programme
 
ProgramProjectsContacts DownloadsImprint......
Področje

Prednosti

 
Prioritete in Ukrepi

Naslednje štiri prioritete, ki niso hierarhično razvrščene, predstavljajo osrednji del transnacionalnih dejavnosti. Sestavljene so iz dveh ali treh ukrepov.

 

Prioriteta 1

Uveljavljanje območja Alp kot konkurencnega in privlačnega življenjskega ter gospodarskega prostora v okviru policentričnega prostorskega razvoja EU.

Ukrep 1: Medsebojno poznavanje in skupne perspektive.

Ukrep 2: Konkurenčost in trajnostni razvoj.

 

Prioriteta 2

Razvoj trajnostnih transportnih sistemov s poudarkom na učinkovitosti, intermodalnosti in izboljšanju dostopnosti.

Ukrep 1: Perspektive in analize.

Ukrep 2: Izboljšanje obstoječih in uveljavljanje prihodnjih transportnih sistemov z inteligentnimi rešitvami, kot je npr. intermodalnost.

 

Prioriteta 3

Preudarno upravljanje narave, pokrajine in kulturne dediščine, varstvo okolja in preprečevanje naravnih katastrof.

Ukrep 1: Narava in viri, še posebej voda.

Ukrep 2: Dobro upravljanje pokrajine in kulturne dediščine.

Ukrep 3: Sodelovanje na področju nevarnosti naravnih nesreč.

 

Prioriteta 4

Tehnična pomoč.

Ukrep 1: Administracija programa.

Ukrep 2: Informiranje in evalvacija.

 


made by
© 2001-2006 INTERREG IIIB Alpine Space Programme
Community Initiative Programme funded by the European Regional Development Fund